Цэс

Бүсийн хамтын ажиллагаа

Бүсийн хамтын ажиллагаа
   
Математикийн багш Ж.Долгормаа
Дорнод аймгийн ЕБС-иудын 1-р бүсийн хамтын ажиллагааны хүрээнд заасан үзүүлэх хичээл.